Konstglasgalleri

Med konstglas och ler/stengods från Sverige, Litauen, Polen, Spanien och Rumänien från kända glas- lergods- och keramikkonstnärer. Varje produkt kan vid förfrågan visas med flera bilder. De flesta produkter är inte nytillverkade men har enbart förvarats i utställning. Finns något märke eller annan skavank anges detta.